Regulamin

I. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sklep internetowy działający pod adresem Madnezz.pl, prowadzony jest przez:

MADNEZZ Teresa Penkala, Patrycja Udziela

Siedziba Firmy:

ul.Wadowicka 20, 34-122 Wieprz, powiat wadowicki, woj. małopolskie

Numer NIP: 5512634561

Numer konta: 32 1020 1433 0000 1702 0161 7182

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Madnezz.pl prowadzi sprzedaż detaliczną w zakresie odzieży z wykorzystaniem sieci Internet.

 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką (Zalecamy najnowszą wersję przeglądarki).

 4. Prezentowane produkty na stronach sklepu Madnezz.pl stanowią ofertę handlową. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru z oferty bez podania przyczyny. Nie dotyczy to jednak zamówień złożonych przed datą wycofania towaru. 
  W przypadku wielu zamówień może wystąpić ewentualność w której produkt został wcześniej sprzedany, lub rzeczywisty stan magazynowy różni się od prezentowanego w sklepie. W takiej sytuacji Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony o możliwości zwrotu pieniędzy, wymiany towaru na inny lub dłuższym czasie realizacji zamówienia.

 5. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

 6. Ceny produktów widoczne na stronie madnezz.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich.

 7. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w kolejnym etapie zamówienia produktu.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych towarów, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, tworzenia i usuwania działalności promocyjnych.

 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, produkty będą sprzedawane aż do wyczerpania zapasów.

 10. Promocje w sklepie Madnezz.pl nie łączą się ze sobą.

 11. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia dowodu zakupu lub faktury, które stanowią potwierdzenie sprzedaży.

 12. Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią.

III. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówinie można składać poprzez formularz zakupu na stronie Madnezz.pl, kolejno uzupełniając wymagane dane lub za pomocą adresu email: kontakt@madnezz.pl.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie zaksięgowania wpłaty, gdy wplata będzie różniła się od wymaganej wartości (dot. przedpłaty) lub gdy klient nie poda wymaganych danych.

 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.

 4. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: kontakt@madnezz.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

 5. Możliwości zapłaty podane są w etapie wyboru płatności podczas dokonywania zamówienia.

IV. WYSYŁKA

 1. Wysyłka towaru odbywa się maksymalnie do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty lub po zamówieniu płatnym przy odbiorze.

 2. W szczególnych przypadkach wysyłka towaru może się opóźnić, o czym klient zostanie bezzwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość rezygnacji z zamówienia.

 3. W przypadku gdy w opisie towaru widnieje informacja „dostępnosć 14 dni” z przyczyn oczywistych przesyłka może się opóźnić.

 4. Termin zamówienia podany jest w opisie przedmiotu.

 5. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem dostawcy wybranego przez klienta w etapie zamówienia.

 6. Koszty dostawy zdefiniowane są w odpowiednim etapie zamówienia.

 7. Sprzedawca wysyła towar na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku zmianu adresu dostawy po złożeniu zamówienia czas dostawy może zostać wydłużony, a klient zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany adresu.

 8. Paczki dostarczane są zgodnie z regulaminem wybranego dostawcy.

 9. Nieodebranie paczki przez adresata skutkuje jej odesłaniem do nadawcy na koszt adresata, a za jej kolejne nadanie pobierana jest nowa opłata.

 10. Koszty przesyłki to:

 • Standard Odbiór Osobisty 0,00 zł 

 • Przesyłka Kurierska (Przedpłata) 9,90 zł 

 • Przesyłka Kurierska (Pobranie) 16,00 zł

V. WYMIANA ZWROT I REKLAMACJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 2. Jeżeli rozmiar jest nieodpowiedni klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu lub wymiany.

 3. Zwracane lub wymieniane produkty muszą byc nieużywane, czyste i pozbawione zapachów (np. perfum).

 4. Wymiany można dokonać na inny rozmiar lub produkt, a różnicę w cenie przelać na nasze konto: 32 1020 1433 0000 1702 0161 7182

 5. Aby zwrócić lub wymienić produkt klient musi odesłać go do nas odesłać na swój koszt.

 6. Koszt ponownej wysyłki (w przypadku wymiany) to 9,9 zł które prosimy przelać na nasz numer konta w tytule podając "koszt przesyłki - wymiana".

 7. Nie przyjmujemy pieniędzy przesłanych paczkach.

 8. Wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do zwrotu lub reklamacji dostępne są w zakładce dokumenty na stronie sklepu..

 9. W okresie 30 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 10. Aby zakwalifikować towar jako niezgodny z umową klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawce w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia tego faktu. Klient traci możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 2 lat od dokonania zakupu..

 11. Towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony tak, aby nie uległ uszkodzeniu.

 12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu braku towaru w magazynie, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić koszty poniesione przez klienta lub zaproponować mu nowy towar.

 13. Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiedzi na żądanie reklamacyjne w ciągu 14 dni.

 14. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący został o tej niezgodności wcześniej poinformowany.

 15. Przesyłki wysłane za pobraniem lub bez wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym nie zostaną odebrane.

 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odesłania przesyłki na koszt klienta w przypadku nie załączenia wymaganych dokumentów opisanych w regulaminie lub gdy dokumenty zostaną źle wypełnione.

 17. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Madnezz.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

2.      Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Wszelkie prawa autorskie zostały zastrzeżone. Zawartość strony Madnezz.pl (w tym informacje, nazewnictwo, autorski system sylwetek) chroniona jest prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie materiałów tekstowych i graficznych bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Kopiowanie oraz przechowywanie materiałów znajdujących się na stronie Madnezz.pl dozwolone jest tylko na użytek prywatny osób korzystających z portalu. Nazewnictwo i system sylwetek umieszczane na stronie są własnością autora, a lokowanie ich w sieci www bez pisemnej zgody jest zabronione pod rygorem wystosowania odpowiednich roszczeń i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wszelkie próby naśladowania oraz odwzorowania unikalnych funkcjonalności, jak również przekazanie, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i zagrażających lub naruszających interes przedsiębiorcy stanowią czyny nieuczciwej konkurencji, a wszelkie wynikłe stąd roszczenia zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego celem uzyskania cywilnoprawnej ochrony. Copyright © Madnezz.pl

4. Regulamin obowiązuje od dnia (07.04.2014)

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)